Veterinærpraksis

Både Arnstein Kjøglum og Målfrid Vatne, som driver og eier Bjørlia Veterinær- og Avlsstasjon AS, er utdanna veterinærer og har også lang erfaring av hester og hestehold. I tillegg til å betjene den veterinære biten av avlsstasjonen, kan vi også ta imot hester på Bjørlia Gård for undersøkelse og behandling av endel skader/sjukdommer og rutinemessige helsekontroller som for eksempel tannraspinger (har nylig tatt ekstra utdannelse og skaffet endel nytt tannutstyr!), vaksineringer og ID-merkinger. Vi utfører bl.a. halthetsundersøkelser med bøyeprøve (alt. også longering, kjøring, ridning) og ved behov leddbehandlinger. Videre har vi ultralyd for gynekologiske undersøkelser, drektighetsundersøkelser og undersøkelser av sener, ligamenter og mykdelsskader. Det finns til en viss grad mulighet for stasjonærbehandling, feks av sjuke føll eller andre hester som trenger lengre behandling. Ring så diskuterer vi saken! Vi er også behjelpelige med råd og tips om feks følling, drektighet, insemineringer etc pr telefon – se avlstasjonens nr.

På Bjørlia Gård har vi også mulighet til å ta imot smådyr for enklere kirurgiske inngrep, som feks kasteringer, og undersøkelser/behandlinger. Det tidligere melkerommet på gården er innredet til en liten smådyrsklinikk, med mulighet for mottak av pasienter. I tillegg finns det laboratorie for håntering av hingstesperma i ”melkerommet”.

VI KJØRER UT I DISTRIKTET TIL PRODUKSJONSDYR

Vi kjører allmenveteriær praksis på produksjonsdyr og hest i distriktet. Målfrid Vatne er kommuneverterinær i Lierne Kommune, videre er hun også Helsetjenesteveterinær for Indre Namdalen - Høylandet, Grong, Namskogan, Røyrvik og Lierne med hovedvekt på jurhelse. Vi har begge lang erfaring av allmennpraksis og utfører også bakteriell dyrking på bla akutte mastitter i eget laboratorium, slik at en har svaret allerede dagen etter.

Målfrid Vatne og Arnstein Kjøglum er begge autoriserte veterinærer og har i tillegg gjennmgått utdannelse for seminveterinærer for hest i Sverige. Målfrid har i tillegg veterinærmedisinsk doktorseksamen i patologi (sjukdomslære) med avhandlingen ”Glycoproteins and Chronic Liver Disease in the Dog”.

Målfrid Vatne har jobbet i 14 år som veterinær, derriblandt 4 år som ansvarlig seminveterinær ved Menhammar Stuteri, som er et av Sveriges største stuterier med over 300 hester og 5-6 avlshingster. Videre har hun holdt på med travhester i over 20 år og er allment veldig hesteintressert. Øvrig yrkeserfarenhet som veterinær er allmennpraksis på flere distrikt i Norge og Sverige, doktorand i patologi med undervisning av veterinærstudenter og patolog (bitr. Statsveterinær) på viltavdelingen vet Sveriges Veterinærmedisinske Anstalt.

Arnstein Kjøglum har jobbet som veterinær i 10 år med allmenpraksis og som seniorinspektør i Mattilsynet. Han har også stor vane av hester. Arnstein har også tidligere jobbet som inseminør av storfe og gris i Namdalen og han har agronomutdannelse. Nå jobber begge i Bjørlia Veterinær og Avlsstasjon.