Linker

Veterinærrelaterte linker:

vetnett.no Den Norske Veterinærforening
veths.no Norges Veterinær Høyskole
veso.no Veterinærmedisink Oppdragssenter
dyreklinikk.no ...
vetinst.no Veterinærinstituttet
mattilsynet.no Mattilsynet
legemiddelverket.no Legemiddelverket
slu.se Sveriges Lantbruksuniversitet, med veterinærlinjen
hippocampus.slu.se Veterinærmedisinsk hesteforskning ved SLU, også gratis fôrutregningsprogram for hest
sva.se Sveriges Veterinærmedisnske Anstalt
svf.se Sveriges Veterinær Forening
sjf.se Svenske Jordbruksverket
geno.no GENO; avl og semin storfe
norsvin.no Norsvin
vetsite.net ...
odin.dep.no Landbruksdepartemanget
specific-diets.com SPESIFIC hunde og katte fôr
vetexx.com ...

Hesterelaterte linker:

travsider.com Oversiktsside med linker til travrelaterte sider
travsport.no Det Norske Travselskap (DNT)
travsport.no/ponnitrav DNTs ponnitravside
rikstoto.no Norsk Rikstotto
tgn.no bladet Trav og Galoppnytt
travsport.se Svenska Travsportens Centralförbund (STC)
atg.se ATG; svenke spilleselkapet for spill på hester
blodbanken.nu gedigen svenskside med stammer på travhester, testparringer, resultater etc. Endel norske hester er med.
sleipner.org Svenske kaldblodsforeningen Sleipner
menhammer.com

Menhammer stuteri, Ekerö Sverige