Tjenester

Avlsstasjonen

Vi driver en avlsstasjon for hester med eget oppdrett av travhester og oppstalling av andres hester for kortere eller lengre perioder. Vi er to veterinærer som driver firmaet og i tillegg kjører vi allmenn veterinærpraksis og kan ta imot hester for behandling på gården. Vi utfører inseminasjon av hopper med både fersk og fryst sperma. Bjørlia Veterinær og Avlsstasjon er godkjent avlsstasjon av Mattilsynet og DNT. Avlsstasjoen er under oppbyggning. Vi har 13 boksplasser, tre løsdriftshager med leskur/hus, et flertall små hager og luftegårder og totalt over 250 daa med beiter. Disse er inndelt i for tiden 15 ulike beiter (varierer noe fra år til år), hvor hver gruppe av hester har 3-4 hager å rotere mellom. Beitene er inngjerdet med to strømtråder (20 eller 40 mm brede) og det er dobbelt gjerde mellom beiter med ulike hester. I tillegg finns en tapphall for spermasamling, et laboratorium, en liten klinikk og et undersøkelsesrom med tvangsspilt for gynekologisk undersøkelse av hopper etc. En isolasjonstall finnes også.

Vi ønsker å kunne tilby hoppeeiere 1-3 avlshingster årlig og vi tilbyr også såkart inseminasjon med transportert fersk eller fryst sperma fra hingster stasjonert i øvrige landet eller utenlands.

 

Oppstalling

Vi tar imot alle typer av hester for oppstalling eller beitesgang, og kan også tilby unghingstbeite. Vårt egenproduserte grovfôr og driftsform passer best for unghester og avlshopper, men alle hester er velkomne. Vi gjør en individuell fôr-plan for alle hestene etter næringsinnholdet i grovfôret. Alle hestene har fri tilgang på grovfôr som serveres i fôrhekker med tak, og så får de kraftfôr etter behov. Regelmessig markekur og hovpleie utføres. Hestene i løsdriftene har muligheten til å gå ut og in som de vil og har tilgang til store, kuperte hager med mulighet for mye mosjon og lek. For unghester, spesielt hingster, er dette veldig bra da hestene temmer hverandre så de blir lettere å håndtere for oss mennesker. I tillegg har undersøkelser vist at unghester utvikler sin muskulatur og sitt skjellett mye bedre om de går i løsdrift med mye bevegelse og mosjon. Foreløpig har vi 13 boksplasser og 8 til er planlagt utbyggd i det gamle steinfjøset. I tillegg har vi god tilgang på løsdrifter. Denne oppstallingsformen passer utmerket til unghester og avlshopper, men blir også vanligere hos hester i trening. Avlshoppene som er drektige tas inn på boks om natten i tiden før følling, og føller inne under overvåkning (manuellt og med videokamera). Etter følling får hoppa og føllet være ute i egen luftegård de første dagene før de slippes sammen med andre hopper med føll.

Beiter

 

Beitene er indelt i flere hager, slik at de ulike gruppene av hester får individuelt tilpasset beite. Hver gruppe av hester har 3-4 beiter som det ruleres på under sommeren, så hestene hele tiden får tilgang til ferskt, nytt gress og beitene rekker lengre.¨Våren 2009 kjøpte vi en beitespusser, så nå pusses beitene etter at hestene har beite et beite ferdig og så gjødsles det etter behov. Dette gir bedre beiteshygiene og friske, fine beiter.

 

Priser

- Semin og veterinæravgift 2010:

Fast veterinær avgift inkl. stasjonsavgift: En avgift for hele sesongen inkl alle undersøkelser, stasjonsavgift og ultralydskostnad:

  • Fersk sperma på stasjonshingster: kr. 2100;- + mva pr hoppe og sesong
  • Fersk transport sperma til stasjonen: kr 2300;- + mva pr hoppe og sesong
  • Fryst sperma: kr 4200;- + mva pr hoppe og sesong

I dette inngår stasjonsavgift, rutinemessige gynekologiske undersøkelser, drektighetsundersøkelser, ultralydskostnad og inseminering inkl utstyr for dette for hele sesongen 2010 (også evt 90 dagers drektighetskontroll om det ønskes). Evetuelle behandlinger (hormoner, antibiotika, ormekur eller livmorskyllinger) og prøvetagninger kommer i tillegg. Frakt av sperma kommer også i tillegg.

Det er også mulighet for å velge å betale for hver veterinær undersøkelse/inseminering, men da tilkommer det en stasjons- og ultralydsavgift på kr 1000;- + mva i tillegg.

Drektighetskontroll: 260;- kr + mva/gang.

Sesongen avsluttes 15/8 2010.

Stasjonen er godkjent som avlsstasjon hos Det Norske Travselskap og Mattilsynet.

- Oppstalling 2009/2010 (pga av økte kraftfôr og kraftigt høyde kunstgjødsel priser, samt pressekostnader er vi desverre nødt til å høye prisene noe, dvs prisene holdes på fjorårets nivå, men kostnaden for keaftfôr for den aktuelle hesten debiteres i tillegg)

  • Oppstallig av hest inne på boks natt og ute i hage dag: 2400;- + mva/mnd + kostnad for aktuell kraftfôrmengde.

  • Oppstalling av hest/unghest i løsdrift med leskur: 1500;- + mva/mnd. + kostnad for aktuell kraftfôrmengde.

  • Oppstalling (inkl beite) kortere perioder (under tre mnd), feks under avlssesongen: 100;- + mva/døgn med føll og 90;- + mva/døgn uten føll. (Kraftfôr kostnad inngår).

I dette inngår fullt stell og tilsyn, samt fôring etter individuelle fôrplaner (analyse på grovfôret). Hestnene får fri tilgang på grovfôr og kraftfôr etter behov. Kostnaden for kraftfôret debiteres itillegg. Oppvarmet/frostfritt vann i alle hager vinterstid og fôring i forhekker med tak. Overvåkning av følling kommer i tillegg og avtales i hvert enkelt tilfelle. Oppstalling skjer på eier/leiers eget ansvar. Oppstallingspriser gjelder for hopper så lenge de ikke er ferdig drektighetsundersøkt (ved ca 35 dager) eller avsluttet sesong, selv om de i visse perioder går på beite.

- Beiter (priser for hester som bare er på beite):

Pris for beiter sommeren 2010 ved over 3 mnd beitegang er for hopper med føll 1100;- + mva/mnd, unghester og andre 800;- + mva/mnd. Priser for korttids beite er 1000;- + mva pr mnd for unghester og andre og 1200;- + mva/mnd for hoppe med føll. Det debiteres pr påbegynnte halve mnd.


I dette inngår tillsyn minst 2 ganger/dag, beite, vann og salt/mineraler. Ved behov for ekstra fôring, feks kraftfor debiteres aktuell fôrkostnad i tillegg. Ormekurer, evt hovpleie og behandlinger kommer i tillegg. Oppstalling skjer på eier/leiers eget ansvar. Beitesprisene gjelder ikke for hopper som er på stasjonen for inseminering/bedekkning, for disse gjelder prisene ovenfor under oppstalling selv om de tilbys beite i visse perioder.

Sesongen varer fra 15/4 til 15/8 2010. Alle priser + MVA!

Hopper oppstalles på eiers/leiers risiko og ansvar.